محصولات برتر

قیمت پکیج های خدماتی مجموعه

پشتیبانی شبکه و سانترال

پکیج نقره ایی
450.000 تومان خدمات برای ۱۰ کامپیوتر و ۱۰داخلی
 •  پشتیبانی حضوری و تلفنی
 • نصب ویندوز و نرم افزارهای مورد نیاز
 • خدمات حضوری ۲ بار در ماه
 • برنامه ریزی و رفع خرابی تلفن سانترال
 • تعمیر و نگهداری پرینتر و شارژ کارتریج
 • سرویس ایاب ذهاب رایگان
 •  خدمات برای ۱۰ کامپیوتر و ۱۰ داخلی

پشتیبانی شبکه و سانترال

پکیج قرمز
750.000 تومان خدمات برای ۲۵ کامپیوتر و ۲۵ داخلی
 •  پشتیبانی حضوری و تلفنی
 • نصب ویندوز و نرم افزارهای مورد نیاز
 • خدمات حضوری ۲ بار در ماه
 • برنامه ریزی و رفع خرابی تلفن سانترال
 • تعمیر و نگهداری پرینتر و شارژ کارتریج
 • سرویس ایاب ذهاب رایگان
 •  خدمات برای ۲۵ کامپیوتر و ۲۵ داخلی

پشتیبانی شبکه و سانترال

پکیج آبی
600.000تومان خدمات برای ۱۵ کامپیوتر و ۱۵ داخلی
 •  پشتیبانی حضوری و تلفنی
 • نصب ویندوز و نرم افزارهای مورد نیاز
 • خدمات حضوری ۲ بار در ماه
 • برنامه ریزی و رفع خرابی تلفن سانترال
 • تعمیر و نگهداری پرینتر و شارژ کارتریج
 • سرویس ایاب ذهاب رایگان
 • خدمات برای۱۵ کامپیوتر و ۱۵ داخلی

تجهیزات شبکه

دوربین مداربسته